Sentry

- Sentry is de voertuigenclub van W4A. Het dierenwelzijn is niet het enige dat mee aan de oorsprong stond. Ook de liefhebberij van gemotoriseerde voertuigen is mede het succes waar W4A dankbaar voor is. Alle personen met  een voertuig die een Europees rijbewijs vereisen en die de filosofie van W4A in zich dragen kunnen zich kandidaat intredend lid stellen.

 - Voor een kandidaat intredend lid Sentry moet het "Uittreksel uit het strafregister: 595 - algemeen model" niet worden voorgelegd.


- Voor meer informatie "w4a.sentry.generaal@outlook.com".