Gift aan W4A

- Wilt u een financiële gift geven aan W4A, kan u storten op zichtrekening BE81 7310 5059 0424. (1)

- Wilt u een financiële gift geven aan de projecten als algemene bijdrage zet u als mededeling "Prj/Gift aan W4A".

- Wilt u een financiële gift geven aan de projecten voor een specifiek steunproject zet u als mededeling

"Prj/Stprj. x/Gift aan W4A". (2)


- (1) Financiële giften zonder mededeling worden door W4A naar eigen keuze administratief geplaatst.

- (2) Financiële giften aan de projecten voor specifieke steunprojecten worden bij overfinanciering door W4A naar eigen keuze administratief geplaatst.