Gift aan W4A

- Wilt u een financiële gift geven aan W4A, kan u storten op zichtrekening BE81 7310 5059 0424. (1)

- Wilt u een financiële gift geven aan het juridische als algemene bijdrage zet u als mededeling "Jur/Gift aan W4A".

- Wilt u een financiële gift geven aan het juridische voor een specifiek dossiernummer zet u als mededeling

"Jur/Dosnr. x/Gift aan W4A". (2)


- (1) Financiële giften zonder mededeling worden door W4A naar eigen keuze administratief geplaatst.

- (2) Financiële giften aan het juridische voor specifieke dossiernummers worden bij overfinanciering door W4A naar eigen keuze administratief geplaatst.