Pleeggezinnen

- W4A werk ook met pleeggezinnen. Iedereen mag zich aanmelden om pleegouder te worden. De kandidaat pleegouder zal volgens de normen van de Belgische federale wetgeving worden gecontroleerd.

- Wanneer de kandidaat pleegouder positief wordt bevonden zal de pleegouder in het register "Pleeggezinnen" worden opgenomen.

- De pleegouder heeft de optie om in de Whatsapp groep "W4A Dierenasiel Pleeggezinnen" te worden toegevoegd. Een kandidaat pleeghond met foto en alle nodige informatie wordt in de Whatsapp groep "W4A Dierenasiel Pleeggezinnen" geplaatst waardoor de geïnteresseerde pleegouders hierop kunnen reageren.

- Bij het plaatsen van de pleeghond wordt het document "Pleeggezin inschrijvingsformulier" in tweevoud opgemaakt. (1)

- Bij het ophalen van de pleeghond wordt het document "Pleeggezin uitschrijvingsformulier" in tweevoud opgemaakt. (1)


- Voor meer informatie "w4a.dierenasiel.generaal@outlook.com".


- (1) Altijd het document lezen voor het te tekenen!