Gift aan W4A


- Wilt u een financiële gift geven aan W4A, kan u storten op zichtrekening BE81 7310 5059 0424. (1)

- Wilt u een financiële gift geven aan het dierenasiel als algemene bijdrage zet u als mededeling "Die/Gift aan W4A".

- Wilt u een financiële gift geven aan het dierenasiel voor een specifiek dossiernummer zet u als mededeling

"Die/Dosnr. x/Gift aan W4A". (2)


- (1) Financiële giften zonder mededeling worden door W4A naar eigen keuze administratief geplaatst.

- (2) Financiële giften aan het dierenasiel voor specifieke dossiernummers worden bij overfinanciering door W4A naar eigen keuze administratief geplaatst.