Dierenasiel

- Het dierenasiel staat in voor het herplaatsen van honden volgens de normen van de Belgische federale wetgeving.

- De prijs van afstand van een hond is maximum € 50,00.

- De afgestane honden komen met voorkeur in familiale leefomstandigheden. In deze omstandigheden geeft W4A dat de mogelijkheid om de honden individueel te observeren en gerichter te zoeken naar de geschikte adoptanten.

- Alle te adopteren honden worden exclusief aangeboden op "https://www.adopteereendier.be/dierenasielen/wheels-4-animals".

- De prijs van adoptie van een hond is afhankelijke van verschillende factoren. Het ras, het wettelijk nog in orde te zetten administratieve en medische kosten. W4A probeert de prijs menselijk te houden. Voor de meeste honden vragen we de gemaakte kosten met een kleine winst. Deze winst wordt geïnvesteerd in ander honden waarvan de kosten zo hoog zijn dat deze financieel zeer duur worden om te adopteren. Hiermee kunnen wij de prijs terugdringen.